Google Drive คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

ฟีเจอร์ฟิลเตอร์ Google Drive กรองผลการค้นหา

ฟีเจอร์ฟิลเตอร์ Google Drive กรองผลการค้นหา Google ได้ประกาศเปิดใช้งานฟีเจอร์ Search Chips ออกมาแล้ว โดยผู้ใช้จะสามารถกรองไฟล์จากการค้นหาได้