Password Spraying ระบาดหนักจน Microsoft ออกมาเตือน

Password Spraying ระบาดหนักจน Microsoft ออกมาเตือน

Password Spraying ระบาดหนักจน Microsoft ออกมาเตือน หรือที่เรียกว่าการโจมตีแบบสเปรย์รหัสผ่านโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือแอคเคาต์ของผู้บริหารระดับสูง