โควิด19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง การเป็นอยู่ของมนุษย์

โควิด 19 กับเทคโนโลยีการรักษาโรคสมัยใหม่ และการป้องกันโรคที่ล้ำสมัย

โควิด 19 กับเทคโนโลยีการรักษาโรคสมัยใหม่ และการป้องกันโรคที่ล้ำสมัย โควิด 19 กับเทคโนโลยีการรักษาโรคสมัยใหม่ โควิด19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง การเป็นอยู่ของมนุษย์ หลายด้านมากมาย  ซึ่งได้สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อมนุษย์และสังคมอย่างมาก เทคโนโลยีในปี 2020 นี้ มีความก้าวหน้า และ การพัฒนาหลายด้าน มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และ รวมไปถึง ด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอุปกรณ์ ที่น่าใช้ และ มีประโยชน์ที่เอื้อต่อ สังคมมนุษย์มากมาย เช่น  Apple Watch   ซึ่งถือว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้มีประโยชน์ หลายด้านมากมาย    ในด้าน การตรวจับ อัตราการเต้นของหัวใจ หรือ ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งเป็นการประจวบเหมาะ กับช่วงโควิด19 ปี 2020 นี้ ที่ได้ระบาดหนัก ไปทั่วโลก และ เป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น …

โควิด 19 กับเทคโนโลยีการรักษาโรคสมัยใหม่ และการป้องกันโรคที่ล้ำสมัย Read More »