GeForce RTX 3060

NVIDIA จำกัดอัตราการแฮชของ GeForce RTX 3060

NVIDIA จำกัดอัตราการแฮชของ GeForce RTX 3060 และ เปิดตัว NVIDIA CMP สำหรับการขุดโดยเฉพาะ เพื่อให้การ์ดจอ GeForce มีเพียงพอสำหรับเกมเมอร์อย่างแน่นอน