Live Audio Rooms ลูกเล่นใหม่บน Facebook

Live Audio Rooms ลูกเล่นใหม่บน Facebook

Live Audio Rooms ลูกเล่นใหม่บน Facebook เป็นฟีเจอร์สำหรับการสนทนาโดยใช้เสียงที่มีความคล้ายคลึงกับทาง Clubhouse และ Twitter Spaces สามารถใช้ได้บนเฉพาะระบบ iOS