Intel-Core-i5-12400F-ในเปรูมีวางขายหน้าร้านแล้ว

Intel Core i5-12400F ในเปรูมีวางขายหน้าร้านแล้ว

ข่าวไอที Intel Core i5-12400F ในเปรูมีวางขายหน้าร้านแล้ว ที่เป็นรุ่นที่ไม่สามารถทำ Overclock ได้นั้น ซึ่งพร้อมกับทาง CPU Cooler ตัวใหม่