netflix-logo

ขิงซะหน่อย อดีตซีอีโอ Netflix กล่าวถึง Disney+ และ Apple TV+

อดีตซีอีโอ NETFLIX กล่าวถึง DISNEY+ และ APPLE TV+ ว่ายังห่างอีกไกล