Intel Speed Shift Technology

Intel Speed Shift Technology แทนที่ SpeedStep เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

SpeedStep เป็นเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่อยู่คู่กับกับ CPU ของ Intel มานานแล้ว โดยเริ่มจากซีพียูโมบาย สำหรับ Notebook ก่อน จากนั้นจึงได้มีการนำมาใช้กับ CPU สำหรับเครื่อง Desktop บ้าง โดยเริ่มจาก CPU Pentium 4 6xx ในชื่อรหัส prescott ก่อนที่จะใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นเทคโนโลยี EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) แต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังคงมีพื้นฐานและหลักการที่เป็นแบบเดิมอยู่ คือการปรับความเร็วตามระดับประสิทธิภาพของ CPU ให้สอดคล้องกับระดับการโหลดของระบบที่ต้องการ อย่างไรก็ตามล่าสุดนี้ Intel ก็ได้นำเทคโนโลยีมีชื่อว่า Speed Shift หรือที่เรียกสั้นๆว่า ISST (Intel Speed Shift Technology) ออกมาแล้ว โดยเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยี EIST ที่มีอยู่เดิม ด้วยความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น สำหรับเทคโนโลยี Intel SpeedStep เป็นฟังก์ชันการทำงานที่อาศัยการควบคุมระดับประสิทธิภาพของ CPU  หรือที่เรียกว่า …

Intel Speed Shift Technology แทนที่ SpeedStep เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น Read More »