อุ่ซ่อมรถ

อันตรายขณะปฏิบัติงานใน อู่ซ่อมรถยนต์

อันตรายขณะปฏิบัติงานใน อู่ซ่อมรถยนต์ อันตรายขณะปฏิบัติงานใน อู่ซ่อมรถยนต์ สำหรับช่างซ่อมรถยนต์หรือคนที่ทำงานใน อู่ซ่อมรถ วันนี้เราอันตรายในขณะปฏิบัติงาน ในอู่ซ่อมรถยนต์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยส่วนมากเกิดมาจาก นิสัยการทำงานที่ไม่ดี หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย อุปกรณ์หรือเครื่องมือชำรุด หรือใช้งานไม่ถูกวิธี อันตรายที่เกิดจากนิสัยการทำงานที่ไม่ดี หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย ได้แก่ สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงานใกล้กับสารอันตราย สารไวไฟ เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิงหรือสารละลายต่าง ๆ อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้ เก็บสารอันตรายหรือสารไวไฟไว้ในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง หรือขนถ่ายไม่ถูกวิธี หรือขาดความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน ทางเข้า-ออกของโรงงานปิดตายหรือมีสิ่งกีดขวาง เมื่อเกิดไฟไหม้หรือระเบิด ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถหนีออกได้ทัน ทำให้เกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง มีนํ้ามันหล่อลื่นหรือนํ้ายาคูลแลนด์หกบนพื้นโรงงาน อาจมีใครบางคนลื่นหกล้ม ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงตายได้ถ้าศีรษะน็อคพื้น ระบบกำจัดก๊าซไอเสียภายในโรงงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือก๊าซไอเสียรั่วออกทางท่อไอเสียในขณะเครื่องยนต์ทำงานก๊าชไอเสียเป็นอันตรายต่อทุกคนในโรงงาน ก๊าซไอเสียประกอบด้วยก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าชไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (N0X) ไว้ผมยาว ผูกเนกไท ใส่เสื้อแขนยาวเกินไป หรือสวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ หล่นไปโดนกับพัดลมของเครื่องยนต์ สายพานขับ หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่อื่น ๆ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ อันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ถูกวิธี ได้แก่ เครื่องปั๊มลมที่หมุนไม่มีเครื่องป้องกันหรือแผงกั้น ซึ่งแผงกั้นจะติดตั้งอยู่รอบ ๆ …

อันตรายขณะปฏิบัติงานใน อู่ซ่อมรถยนต์ Read More »