เปรียบเทียบ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม

เปรียบเทียบ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม เปรียบเทียบ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม ก่อนที่เราจะนำรถเข้ารับการบำรุงรักษา เราควรทำความเข้าใจอะไหล่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม ว่าคืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร และจะตัดสินใจเลือกใช้หรือไม่ใช้ อย่างไรดี ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์อันเป็นที่รักของคุณสามารถนำมาใช้งานได้ดีดังเดิม อะไหล่แท้ อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ที่จัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อรถยนต์ของค่ายนั้น ๆ เป็น อะไหล่ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต หรือ “QC” การผลิตและการใช้วัสดุที่นำมาผลิตนั้น จะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการประกอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิต นอกจากนี้ “อะไหล่แท้” ยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น อะไหล่แท้ห้าง เป็นอะไหล่แท้ยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ อะไหล่แท้ญี่ปุ่นคือ อะไหล่ที่นำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น และใช้ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้น ๆ สาเหตุที่อะไหล่แท้มีราคาสูง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องว่าจ้างโรงงานผู้ผลิต ภายนอกให้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มาส่งมอบให้ตนเองอีกทอดหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ แล้วบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะเพิ่มมูลค่าสินค้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งในแง่การขาย การสร้างรายไต้ การทำแบรนดิ้ง หรือการสร้างความนำเชื่อถือต่อตราสินค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า นอกจากนี้ …

อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียม Read More »