การประกอบหัวฉีดรถยนต์

ข้อควรระวังในการประกอบหัวฉีดรถยนต์

ข้อควรระวังในการประกอบ หัวฉีดรถยนต์ ข้อควรระวังในการประกอบ หัวฉีดรถยนต์ หัวฉีดถือเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่มีมีความสำคัญชิ้นส่วนหนึ่ง ในวันนี้เรามีข้อควรระวังในการประกอบ หัวฉีดรถยนต์ สำหรับคนที่มีความชำนาญในการซ่อมอยู่แล้วมาฝากกัน เมื่อทำการประกอบหัวฉีดเข้ากับเครื่องยนต์ทุกครั้ง สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องเปลี่ยนยางโอริง (O-ring) และฉนวนยางอันใหม่เพื่อป้องกันไม่ใหันํ้ามันเชื้อเพลิงรั่ว ถ้ามีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ ก่อนทำการประกอบหัวฉีดทุกครั้ง จะต้องทำการหล่อลื่นยางโอริงด้วยนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกครั้ง ห้ามใช้น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หรือน้ำมันเบรกทายางโอริงโดยเด็ดขาด เพราะทำให้ยางโอริงบวม เมื่อประกอบหัวฉีดเข้ากับเครื่องยนต์แล้วจะต้องตรวจสอบดูว่าหัวฉีดหมุนไป-มา ได้อย่างคล่องตัวไม่ติดขัด และตรวจดูให้แน่ใจว่าประกอบเข้าที่ได้แน่นสนิท  หัวฉีดที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีดรุ่นใหม่จะมีรูฉีด 2 รูหรือมากกว่า การออกแบบรูการฉีดจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะภายในของห้องเผาไหม้ ดังนั้นเวลาประกอบจะต้องตรวจดูให้ดี ห้ามสับเปลี่ยนกันโดยเด็ดขาด อาจจะสังเกตสีที่ขั้วต่อสายไฟก็ได้ ถ้าประกอบผิดพลาดใส่สลับสูบกันจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหายุ่งยากในภายหลัง  ไม่ควรนำหัวฉีดของเครื่องยนต์ต่างรุ่นกันมาใช้ ถึงแม้ว่าหัวฉีดจะมีขนาดเท่ากันก็ตาม หัวฉีดจะต่างกันตรงพื้นที่หน้าตัด ระยะยกเข็มหัวฉีด รูการฉีด และความต้านทานของขดลวดโซลีนอยต์ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนหัวฉีดอันใหม่ควรดูเบอร์อะไหล่ (Part Number) เพื่อป้องกันความผิดพลาด ห้ามถอดปลั๊กขั้วต่อสายไฟออกจากหัวฉีดในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน เพราะอาจทำให้ขดลวดโซลีนอยต์ของหัวฉีดสูบอื่นๆ เสียหาย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดโซลีนอยต์ของหัวฉีดสูบอื่นเพิ่มขึ้นทันทีเนื่องจากความต้านทานลดลง ห้ามใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อโดยตรงเข้ากับหัวฉีดแบบความต้านทานต่ำโดยเด็ดขาด ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการประกอบหัวฉีดรถยนต์ที่หลายคนอาจหลงลืม หรืออาจไม่รู้มาก่อน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ในการซ่อมเครื่องยนต์