ปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100%

หยุดปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100%

ปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100% ฮาร์ดดิสก์แบบแผ่นจานแม่เหล็กมีความเร็วในการทำงานและรองรับการโหลดได้อย่างจำกัด ประกอบกับการที่โปรแกรมและการทำงานของ Windows มีการเรียกใช้ข้อมูลตลอดเวลา ดังนั้นการใช้ฮาร์ดดิสก์เป็น Drive สำหรับติดตั้ง Windows  จึงมีโอกาสที่ฮาร์ดดิสก์จะถูกใช้งานอย่างหนักจนทำให้เกิดปัญหาเครื่องหน่วง ทำงานช้า หรือว่าหยุดชะงักราวกับว่าจะเกิดการแฮงค์เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นเพื่อจบปัญหาลักษณะนี้ ฮาร์ดดิสก์จึงมักจะถูกแทนที่ด้วย Solid State Drive; SSD และที่ผ่าน ๆ มาไม่ว่าจะเป็น Drive แบบ SATA หรือว่า NVMe ไดร์ฟ SSD ก็แทบไม่มีปัญหาลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นเลยแต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดดิสก์สำหรับติดตั้ง Windows อยู่ แล้วรู้สึกว่าเครื่องมักมีปัญหาที่ถูกใช้งาน 100% ให้ทำการแก้ไขดังนี้ วิธีแก้ ปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100% ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์การที่ Harddisk ต้องทำงานอย่างหนักจนเกิดปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100% บางครั้งก็มาจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์มีปัญหาเอง ทำให้ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอยู่มีข้อผิดพลาด และฮาร์ดดิสก์ก็พยายามเข้าถึงข้อมูลจากพื้นที่ส่วนนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเราสามารถใช้เครื่องมือ Windows ตรวจสอบและแก้ปัญหาได้ โดยเปิด  Windows Explorer  ขึ้นมาแล้วคิดว่าที่ Drive C  และเลือก  …

หยุดปัญหาฮาร์ดดิสก์ทำงาน 100% Read More »