ขับเคลือน 4 ล้อ

ระบบขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ กับ 4 ล้อ ต่างกันอย่างไร?

ระบบขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ กับ 4 ล้อ ต่างกันอย่างไร? ระบบขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ กับ 4 ล้อ ต่างกันอย่างไร?             ในปัจจุบันนี้รถยนต์มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีระบบไฮบริดช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น และล่าสุดก็ได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน แต่ในวันนี้เราจะมาอธิบายถึงระบบการขับเคลื่อนของรถยนต์ทั้ง 2 แบบนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ คือการผ่อนถ่ายแรงบิด แรงม้า จากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อขับเคลื่อน 2 ล้อ จะมีใช้เพียง 2 แบบคือ ขับเคลื่อนล้อหน้า และขับเคลื่อนล้อหลัง โดยปรกติส่วนใหญ่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าจะนิยมใช้กับรถยนต์นั่งทั่ว ๆ ไป ซึ่งระบบขับเคลื่อน 2 ล้อมีใช้ครั้งแรกกับรถยนต์ญี่ปุ่น ได้แก่ ยี่ห้อซูบารุ ข้อดี การประหยัดน้ำมัน ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาน้อยกว่า ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อนที่น้อยกว่า การผ่อนถ่ายแรงบิด แรงม้า ได้เร็วกว่า ข้อเสีย สำหรับระบบขับเคลื่อนล้อหน้า โดยทั่วไปรถขับเคลื่อนล้อหน้ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการ …

ระบบขับเคลื่อนระหว่าง 2 ล้อ กับ 4 ล้อ ต่างกันอย่างไร? Read More »