น้ำท่วม

รถถูกน้ำท่วม ควรเลือกใช้ศูนย์บริการมาตรฐานอย่างไร

รถถูกน้ำท่วม ควรเลือกใช้ศูนย์บริการมาตรฐานอย่างไร รถถูกน้ำท่วม ควรเลือกใช้ศูนย์บริการมาตรฐานอย่างไร การใช้รถบริเวณที่มีนํ้าท่วมสูงอยู่ตลอดเวลา หรือระดับนํ้าท่วมสูงมากจนไม่สามารถขับได้ และต้องจอดรถแช่น้ำไว้ ทำให้รถถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจากการที่นํ้าเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของรถ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ เฟืองท้าย คลัตช์ เบรก ภายในตัวรถ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหลังจากใช้งานหรือระดับนํ้าลดแห้งลงจึงต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียด เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีดังเดิม ข้อห้ามหลักของการกู้ชีพรถถูกน้ำท่วมมาแล้วคือ พยายามหลีกเลี่ยง “การสตาร์ตรถ” ในทุกกรณี แม้รถของคุณจะอยู่ในประกัน 3 ปีหรือไม่ก็ตาม หากแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเองไม่ได้ และไม่แน่ใจในมาตรฐานการซ่อมและฝีมือการซ่อมของอู่ทั่วไป หรือศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจรต่าง ๆ แล้ว ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานแบรนด์ต่าง ๆ ของรถท่านเอง ย่อมจะเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายที่ดีที่สุดของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ทุก ๆ คน การนำรถที่ถูกน้ำท่วมส่งถึงช่างมืออาชีพย่อมจะเป็นการดีกว่า โดยเฉพาะการเข้ารับบริการศูนย์บริการมาตรฐาน  เนื่องจากศูนย์บริการรถยนต์แบรนด์ของคุณจากทุกแห่งจะมีความพร้อมและมีมาตรฐานการซ่อมสูง มีอุปกรณ์ตรวจเซ็ก มีครื่องมือและอะไหล่อย่างครบครัน อีกทั้งยังมีช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่คอยให้คำปรึกษาและการดูแลบำรุงรักษาแบบมืออาชีพ โดยในเบื้องต้น เมื่อคุณนำรถเข้าศูนย์บริการได้แล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ ควรอธิบายถึงสภาพรถโดยรวมหลังน้ำท่วมแก่ช่างประจำศูนย์ทันที หากเป็นไปได้ควรถ่ายภาพของรถคุณเองไว้ด้วย จะช่วยให้ช่างสามารถประเมินสถานการณ์การแก้ไขได้อย่างตรงจุด และง่ายต่อการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมมาแล้วได้มากยิ่งขึ้น ถ้าปริมาณนํ้าท่วมรถมีเกินระดับกันซนหน้าหรือไฟหน้าขึ้นไป ส่วนใหญ่ช่างของศูนย์จะตรวจเซ็กระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นอันดับแรกก่อนโดยช่างจะทำการถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงออกจากถังนํ้ามันทั้งหมด …

รถถูกน้ำท่วม ควรเลือกใช้ศูนย์บริการมาตรฐานอย่างไร Read More »