งานเข้าข้อมูลผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกหลุดแจกในตลาดมืดกว่า 533 ล้านบัญชีแบบฟรี ๆ

งานเข้า ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกหลุดแจกในตลาดมืดกว่า 533 ล้านบัญชี แบบฟรีๆ

งานเข้า ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกหลุดแจกในตลาดมืดกว่า 533 ล้านบัญชี แบบฟรี ๆ ข่าวใหญ่ออกมาอีกแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นได้มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่หลุดออกมาจากทางเฟซบุ๊ก Facebook โดยมีจำนวนหลายล้านบัญชีบนตลาดมืด ซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์มือถือและมีข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ อีกด้วยกันหลายอย่างได้แจกให้แฮกเกอร์ไปใช้กันแบบฟรี ๆ ข้อมูลของผู้ใช้เฟสบุ๊คจำนวนกว่า 533 ล้านบัญชีใน 106 ประเทศทั้วโลกโผล่ได้ในตลาดมืด ข้อมูลของผู้ใช้เฟสบุ๊คจำนวนกว่า 533 ล้านบัญชีใน 106 ประเทศทั้วโลกโผล่ได้ในตลาดมืด ซึ่งประกอบไปด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ,ไอดีเฟซบุ๊ก,ชื่อเต็ม,ที่อยู่,วันเดือนปีเกิด,ข้อมูลไบโอ,และที่อยู่อีเมล์ ซึ่งทาง Insider นั้นสามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงและถูกต้องด้วย จากการทดสอบเข้าสู่ขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านที่จะเผยเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ออกมาตรงกับข้อมูลที่หลุดออกมา Alon Gal ได้กล่าวว่า ในการหลุดของข้อมูลในครั้งนี้อาจทำให้เกิดภัยอันตรายต่างๆ ทางไซเบอร์ตามมาอย่างแน่นอน ผู้ปองร้ายอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเข้าถึงบัญชีต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอบอ้างเป็นบุคคลนั้นๆ ในการทำธุรกรรมได้อีกด้วย ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการหลุดของข้อมูลผู้ใช้ออกมาสู่โลกออนไลน์ ในก่อนหน้านี้ในปี 2019 ก็มีหลุดออกมาเช่นกัน และรวมถึงปี 2016 ในคดีของ Cambridge Analytica ก็ด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่หลุดออกมาในครั้งนี้กว่า 533 ล้านบัญชีนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น 32 ล้านบัญชีจากสหรัฐอเมริกา 11 ล้านบัญชีจากอังกฤษ …

งานเข้า ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกหลุดแจกในตลาดมืดกว่า 533 ล้านบัญชี แบบฟรีๆ Read More »