ระบบการแชร์ข้อมูล P2P

ระบบปฏิบัติการ Android กับการแชร์ข้อมูลแบบ P2P

ระบบปฏิบัติการ Android กับการแชร์ข้อมูลแบบ P2P ระบบปฏิบัติการ Android กับการแชร์ข้อมูลแบบ P2P เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น ได้มีบทบาทในสังคมมนุษย์อย่างก้าวหน้ามากมาย  ที่สำคัญเลยคือ ระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถแชร์ข้อมูลที่สมาร์ทแบบ P2P เทคโนโลยีล้ำหน้า ที่ก้าวไกลของระบบปฏิบัติการ Android ได้พัฒนา ระบบ การโอนถ่ายข้อมูล รูปแบบใหม่อย่าง P2P ซึ่งเป็นระบบ โอนถ่ายข้อมูล ที่รองรับ ผู้ใช้งานโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android โดยเฉพาะ  ซึ่งโครงการ การถ่ายข้อมูลระบบใหม่อย่าง P2P นี้ เป็นโครงการ ที่ให้ความร่วมมือของ บริษัทยักษ์ใหญ่ 3 บริษัทด้วยกัน นั่นก็คือ XIAOMI  VIVIO  OPPO  ซึ่งจุดประสงค์ ของทั้งสามบริษัทนี้ก็คือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน หรือ การแชร์ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพ ในการโอนถ่ายข้อมูลอย่างปลอดภัยต่อ ผู้ใช้งานโทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการ Android ทั่วโลก เครือข่าย P2P …

ระบบปฏิบัติการ Android กับการแชร์ข้อมูลแบบ P2P Read More »